Odpowiadający zasób

Sód

Węgiel

Argon

Siarka

Krzem

Żelazo

Glin

Chlor

Magnez

Miedź

Fosfor

Nikiel

Pierwiastki 3 okresu

Konfiguracje elektronowe pierwiastków 3 okresu

Jest częścią zasobu

Trendy we właściwościach pierwiastków 3 okresu