Odpowiadający zasób

Pierwiastki 3 okresu układu okresowego

Jest częścią zasobu

Trendy we właściwościach pierwiastków 3 okresu