Odpowiadający zasób

Przykłady walut

Barter

Jest częścią zasobu

Pieniądz i inflacja