Odpowiadający zasób

Pieniądz

Jest częścią zasobu

Pieniądz i inflacja