Odpowiadający zasób

Funkcje pieniądza i zmiany jego wartości

Jest częścią zasobu

Pieniądz i inflacja