Składa się z zasobów:

Figury podobne

Skala podobieństwa

Wielokąty podobne

Prostokąty podobne

Cechy podobieństwa prostokątów

Obwody prostokątów podobnych

Pola prostokątów podobnych