Odpowiadający zasób

Wielokąty i ich własności

Składa się z zasobów:

Przykłady wielokątów nieforemnych

Przekątne wielokąta

Suma kątów wielokąta

Suma kątów zewnętrznych wielokąta wypukłego

Przykłady wielokątów foremnych

Kąt środkowy wielokąta foremnego

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

Kąt zewnętrzny wielokąta foremnego

Programowanie rysowania wielokątów foremnych

Konstrukcje wielokątów foremnych

Wielokąty gwiaździste