Odpowiadający zasób

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego – dowód (1)

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego – dowód (2)

Jest częścią zasobu

Wielokąty i ich własności