Odpowiadający zasób

Wielokąty i ich własności

Składa się z zasobów:

Przykłady wielokątów nieforemnych

Przekątne wielokąta – przykład

Liczba przekątnych n-kąta

Suma kątów wielokąta

Suma kątów zewnętrznych wielokąta wypukłego

Suma miar kątów zewnętrznych wypukłego n-kąta

Dowód zapałczany

Wielokąty foremne

Plastry miodu

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego – dowód (1)

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego – dowód (2)

Kąt zewnętrzny wielokąta foremnego – dowód (1)

Kąt zewnętrzny wielokąta foremnego – dowód (2)

Rysowanie trójkąta równobocznego

Programowanie rysowania wielokątów foremnych

Konstrukcja trójkąta równobocznego

Konstrukcja sześciokąta foremnego

Konstrukcja pięciokąta foremnego

Konstrukcja dwunastokąta foremnego

Konstrukcje wielokątów foremnych

Wielokąty gwiaździste

Wielokąty gwiaździste

Słynne gwiazdy