Odpowiadający zasób

Rozkład wielomianów na czynniki

Składa się z zasobów:

Dlaczego rozkładamy wielomiany na czynniki?

Algebraiczne metody rozkładania wielomianów na czynniki (I)

Algebraiczne metody rozkładania wielomianu na czynniki (II)

Algebraiczne metody rozkładania wielomianów na czynniki (III)

Rozkład wielomianu o współczynnikach całkowitych – pierwiastki całkowite

Rozkład wielomianu o współczynnikach całkowitych – pierwiastki wymierne

Na jakie czynniki można rozłożyć wielomian o współczynnikach rzeczywistych?

Rozwiązywanie równań

Rozwiązywanie nierówności wielomianowych