Odpowiadający zasób

Rozkład wielomianu o współczynnikach rzeczywistych – przykład

Abel i Galois

Jest częścią zasobu

Rozkład wielomianów na czynniki