Jest częścią zasobu

Energia potencjalna i kinetyczna