Odpowiadający zasób

Jak być przedsiębiorczym?

Ludzie przedsiębiorczy

Człowiek przedsiębiorczy

Jest częścią zasobu

Potrzeby, dobra, usługi i zasoby