Odpowiadający zasób

Moc jako iloczyn siły i prędkości

Jest częścią zasobu

Moc