Odpowiadający zasób

Ciśnienie hydrostatyczne

Składa się z zasobów:

Ciśnienie

Ciecz wywiera nacisk we wszystkich kierunkach

Jak oblicza się ciśnienie hydrostatyczne?

Ciśnienie cieczy zależy od jej głębokości

Ciśnienie cieczy zależy od jej gęstości

Paradoks hydrostatyczny

Naczynia połączone