Odpowiadający zasób

Ciśnienie

Jest częścią zasobu

Ciśnienie hydrostatyczne