Odpowiadający zasób

Naczynia połączone

Jest częścią zasobu

Ciśnienie hydrostatyczne