Odpowiadający zasób

Ciśnienie cieczy zależy od jej głębokości

Jest częścią zasobu

Ciśnienie hydrostatyczne