Odpowiadający zasób

Ciśnienie cieczy zależy od jej gęstości

Jest częścią zasobu

Ciśnienie hydrostatyczne