Odpowiadający zasób

Znane zadania

Jest częścią zasobu

Klasyczna definicja prawdopodobieństwa