Odpowiadający zasób

Kombinatoryka

Składa się z zasobów:

Wybór w dwóch etapach

Reguła mnożenia

Permutacje

Porządkowanie obiektów (1)

Porządkowanie obiektów (2)

Tworzenie słów kodowych

Alfabet Morse'a

Wyścig matematyczny

Liczba kombinacji

Porządkowanie obiektów na okręgu

Rozmieszczenie różnych obiektów

Rozmieszczenie nierozróżnialnych obiektów

Korzystanie z wzorów

Serie znaczków

Gra w zamianę miejsc

Rozsadzanie osób przy okrągłym stole

Kompletowanie butów