Jest częścią zasobu

Przekształcanie wyrażeń algebraicznych z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia