Odpowiadający zasób

Działania na zdarzeniach

Jest częścią zasobu

Zdarzenia losowe