Odpowiadający zasób

O czym informuje nas współczynnik załamania

Wyprowadzenie wzoru na prawo załamania światła

Współczynnik załamania różnych ośrodków

Jest częścią zasobu

Odbicie i załamanie światła