Odpowiadający zasób

Całkowite wewnętrzne odbicie

Światłowody

Jest częścią zasobu

Odbicie i załamanie światła