Składa się z zasobów:

Równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Rozwiązanie równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Zapisywanie treści zadań tekstowych za pomocą równań

Inne układy równań