Składa się z zasobów:

O charakterze ruchu decyduje siła

Wychylenie drgającego punktu

Okres drgań

Częstotliwość drgań

Wahadło matematyczne