Odpowiadający zasób

Czynniki pogody. Rebusy

Jest częścią zasobu

Pogoda  –  kapryśna dama