Składa się z zasobów:

Ekologiczny film z wakacji

Puzzle. Zanieczyszczenia świata

Wiersz „O karpiu śmieciarzu

Recykling

Dzień Sprzątania Ziemi

Plakat „Nasza Ziemia

Segregacja odpadków – gra