Odpowiadający zasób

Jedna jaskółka wiosny nie czyni...

Jest częścią zasobu

Wiosenne przebudzenie