Odpowiadający zasób

Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Jest częścią zasobu

Wiosenne przebudzenie