Składa się z zasobów:

W wiejskiej zagrodzie

Odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka

Na wiejskim podwórku. Szukanie różnic

Znaki matematyczne: mniejszy, większy. W kurniku

Odejmowanie. Kaczki w stawie

Rodzaje miodu. Porządkowanie nazw

Poranek na wsi