Składa się z zasobów:

Zwierzęta na wsi

Miód

Zwierzęta na wsi

Sprawdź swoją pamięć – wykreślanka wyrazowa

Ciągnik – układanka

Odgłosy zwierząt – gra pamięciowa

Zwierzęta hodowlane

Lektura

Nazwy zwierząt – analiza słuchowa

Nazwy zwierząt – analiza słuchowa

Nazwy zwierząt – analiza słuchowa

Porównywanie ilościowe

Porównywanie ilościowe

W wiejskiej zagrodzie