Odpowiadający zasób

Rośliny uprawne

Jest częścią zasobu

Wyprawa na pole