Odpowiadający zasób

Rośliny lasu

Jest częścią zasobu

Pukamy do drzwi lasu