Składa się z zasobów:

Bez pracy nie ma kołaczy

Rośliny uprawne

Ile siatki nam potrzeba? – obwody wielokątów

Od ziarenka do bochenka

Ile razy więcej? O ile mniej? – zadania matematyczne

Praca na roli dawniej i dziś

Wieś w malarstwie