Odpowiadający zasób

Satelity

Składa się z zasobów:

Sztuczne satelity Ziemi

Wynoszenie satelity na orbitę

Promień orbity a czas obiegu  i prędkość satelity

Orbita geostacjonarna

Widoczność satelity z powierzchni Ziemi