Odpowiadający zasób

Liczby niewymierne

Składa się z zasobów:

Czym są liczby niewymierne

Odkrywanie liczb niewymiernych

Dodawanie i odejmowanie liczb niewymiernych

Mnożenie liczb niewymiernych

Usuwanie niewymierności z mianownika

Upraszczanie liczb niewymiernych

Dzielenie liczb niewymiernych

Która liczba jest większa?

Przybliżenia liczb niewymiernych