Odpowiadający zasób

Liczby niewymierne

Składa się z zasobów:

Liczby niewymierne

Przykłady liczb niewymiernych

Odkrywanie liczb niewymiernych – przykład

Liczby niewymierne – dowód (1)

Liczby niewymierne – dowód (2)

Dodawanie i odejmowanie liczb niewymiernych

Złoty podział odcinka

Przykłady usuwania niewymierności z mianownika

Przykłady upraszczania liczb niewymiernych

Dzielenie liczb niewymiernych – ciekawostka

Porównywanie liczb

Przybliżenia liczb niewymiernych

Przybliżenia liczb niewymiernych – przykład