Odpowiadający zasób

Usuwanie niewymierności z mianownika

Jest częścią zasobu

Liczby niewymierne