Odpowiadający zasób

Jak szukać pracy?

Składa się z zasobów:

Moja samoocena

Moje predyspozycje zawodowe

Moje CV

Rozmowa kwalifikacyjna