Odpowiadający zasób

Przekształcanie wykresów (1)

Składa się z zasobów:

Wykresy symetryczne

Wykres leżący nad innym wykresem

Wykresy identyczne

Rozciąganie wykresu

Przesuwanie wykresu w górę

Wykresy symetryczne względem osi OY

Wykres leżący nad innym wykresem

Wykresy identyczne

Rozciąganie wykresu

Przesuwanie wykresu w prawo

Przesunięcia wykresów funkcji w górę

Przesunięcia wykresów funkcji w dół

Przesunięcia wykresów funkcji w prawo

Przesunięcia wykresów funkcji w lewo

Przesunięcie wzdłuż osi OX

Przesunięcie wzdłuż osi OX

Przesuwanie wykresów funkcji w górę lub w lewo

Przesuwanie wykresów funkcji w prawo

Przesuwanie wykresów funkcji w lewo

Przesuwanie wykresów funkcji w dół

Przesunięcia wykresów funkcji