Odpowiadający zasób

Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi OX (I)

Jest częścią zasobu

Przekształcanie wykresów (1)