Jest częścią zasobu

Właściwości magnetyczne ciał i substancji