Jest częścią zasobu

Właściwości wody i ich znaczenie dla życia

Składa się z zasobów:

Włoskowatość

Woda w żywych organizmach

Obieg wody w przyrodzie

Roczne opady w Polsce