Odpowiadający zasób

Praca prądu elektrycznego

Jest częścią zasobu

Praca i moc prądu