Składa się z zasobów:

Równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty

Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej

Proste równoległe w układzie współrzędnych

Równanie prostej równoległej do danej prostej przechodzącej przez dany punkt

Wyznaczanie prostej równoległej do danej prostej przechodzącej przez dany punkt

Proste prostopadłe w układzie współrzędnych

Równanie prostej prostopadłej do danej prostej przechodzącej przez dany punkt

Wyznaczanie prostej prostopadłej do danej prostej przechodzącej przez dany punkt