Składa się z zasobów:

Rebus

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Rebus

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Rebus

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Rebus

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Rebus

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Rebus

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy