Składa się z zasobów:

Dobieranie obrazków w pary

Karta pracy

Karta pracy

Wybór właściwego obrazka

Wybór właściwego obrazka

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wybór właściwego obrazka

Wybór właściwego obrazka

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wyrazy zdrobniałe

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wiersz

Uzupełnianie tekstu

Uzupełnianie tekstu

Uzupełnianie tekstu

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wyrazy zdrobniałe

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wyrazy zdrobniałe

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy