Składa się z zasobów:

Porządkowanie wyrazów

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Rymowanka

Uzupełnianie tekstu

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Czynności związane z przedmiotami

Karta pracy

Karta pracy

Wiersz

Uzupełnianie tekstu

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Porządkowanie wyrazów

Porządkowanie wyrazów

Karta pracy

Karta pracy

Porządkowanie wyrazów

Porządkowanie wyrazów

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wiersz

Uzupełnianie tekstu

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy